Ronnie Siegumfeldt Andersen - Konsulent - LedelsesrådgivningRonnie Siegumfeldt Andersen har fokus på den værdiskabende relation mellem mennesker. Hvad enten det er som konsulent eller som foredragsholder så biddrager han med sin store viden om konfliktløsning og forhandling, så der skabes værdi for virksomheden.

Opgaverne kan være:

 • Rådgivning til ledere i forhold til håndtering af vanskellige situationer/medarbejdere
 • Konfliktmægling mellem medarbejdere eller ledere
 • Rådgivning i konkrete forhandlingsforløb
 • Uddannelse af personale og ledere i forhandlingsteknik og/eller konfliktløsning
 • Foredrag til personalet, ledergrupper og bestyrelser
 • Bestyrelsesarbejde

Uddannelsesbaggrund:

 • Master i arbejdret og forhandling, Aarhus Universitet
 • HD – Strategi og forandringsledelse (enkeltfag), Aalborg Universitet
 • HD – Organisation og ledelse (enkeltfag), Aalborg Universitet
 • Program On Negotiation – Global, Executive Education, Harvard Law School
 • Entrepreneurial Negotiation, EdX, M.I.T.-Massachusetts Institute of Technology

Ronnie har i mange år drevet firmaet ConflictOR og er stifter af ledelsesraadgivning.dk

Kontaktinfo:

ronnie@conflictor.dk

Direkte: 22-93-63-83

LinkedIn

5 udvalgte referencer: